"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA -ZESPÓŁ

 

Maja Mazurkiewicz-Obst - dyrektor NPPP Jestem i Ja

Psycholog (ukończyła UKSW w Warszawie) trener grupowy, doradca zawodowy. Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii - jak to sama nazywa - przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Żona, mama dwójki dzieciaczków w wieku szkolnym, fanka polskich gór i polskiej ceramiki z Bolesławca oraz książek i scrapbookingu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili” x. Jan Twardowski

 

Elżbieta Linartowicz - wicedyrektor NPPP Jestem i Ja

Pedagog, doradca zawodowy, dobry duch naszej Poradni, wice dyrektor NPPP Jestem i Ja. Przez wiele lat prowadziła pierwszą powstałam w Szczecinie w latach dziewięćdziesiątych Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.

Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadzi  interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

 

Dagmara Baszczyk 

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: pedagogika i psychologia. Jest specjalistką w zakresie  socjoterapii i terapii pedagogicznej. Prowadzi diagnozę oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci, a także konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych. Specjalizuje się szczególnie w diagnozie małych dzieci.

Prywatnie jest mamą 3-letniego Pawełka i rocznej Julki - codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. Interesuje się psychologią, turystyką górska, czytaniem książek i grą w  „planszówki”.

Dzieci są jak posiane nasiona, trzeba je codziennie podlewać, poświęcać im uwagę i pielęgnować. W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potemzakwitają. Shinichi Suzuki "Pod opieką miłości"

 

Anna Gałas

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na US. W pracy z dziećmi stara się łączyć tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat (ma wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym).

Prowadzi zajęcia edukacyjne, muzyczno - ruchowe i plastyczne.  W czasie zajęć stwarza dzieciom  atmosferę  ciepła i bezpieczeństwa, a także podąża za ich  naturalnym rozwojem.

Żona, mama dwóch córek, wielbicielka tańca.

 

Katarzyna Ginda -Kolasińska

Psycholog

 

Inga Janik

Psycholog

 

Dorota Kaczmarek

Pedagog, koordynator programu ”Magia pisania”. 

 

Monika Kędzior

Pedagog

 

Iwona Knitter

Psycholog (ukończyła UAM), trener grupowy, nauczyciel kontraktowy.

Prowadzi diagnozę i zapewniania wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzinom, a także osobom które stoją w obliczu różnych problemów życiowych.

Jest specjalistką w zakresie udzielania pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących dzieci oraz z zakresu rozwijania różnych umiejętności społecznych.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami międzykulturowymi – prowadzi warsztaty i wykłady (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych podejmujących naukę na szczecińskich uczelniach wyższych oraz Polaków wyjeżdżających na wymiany zagraniczne. Pracuje także w języku angielskim.

 

Katarzyna Legiecka

Logopeda, pedagog, glottodydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie, oraz w przedszkolach. Prowadzi terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy. Zajmuje się zaburzeniami mowy u osób dorosłych, a także terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie mama dwóch córek i syna, miłośniczka książek i zwierząt.

 

Martyna Maciejewska

Pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, psycholog, pedagog specjalny (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). Doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. W ciągu ostatnich pięciu lat pracowała z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Odbyła praktyki i staże na wszystkich etapach edukacyjnych, także w klasach integracyjnych i specjalnych. Obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z: Terapii Ręki, Logorytmiki, metodą Knillów oraz zajęcia edukacyjno-wyrównawcze.

Poza pracą - wielbicielka szczecińskiego Teatru Współczesnego, fantastyki i sci-fi; gier karcianych i planszowych oraz szczęśliwa właścicielka czarnego kocura.

 

Agata Pielka

Pedagog

 

Sylwia Pawłowska

Pedagog

 

Joanna Ronka

Pedagog, promotor   zdrowia, twórca Klubu Atopika.

 

Grażyna Seul

Psycholog, mediator. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze) Prowadzi zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych - jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

 

Ewa Sikorska

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym (Kurs Podstawowy WTTS), ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, szkole specjalnej w Szczecinie oraz tutejszej poradni.

Prowadzi diagnozę możliwości intelektualnych dzieci, terapię psychologiczną, psychoedukację, a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Swoje doświadczenie zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmy, Rodzinnym Domu Dziecka, na Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży SPSZOZO Zdroje w Szczecinie oraz w Placówkach Oświatowych.

 

  

Magdalena Stefańska

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka (w trakcie certyfikacji w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Obecnie zajmuje się diagnozą dzieci szkolnych. Udziela wsparcia psychologicznego oraz porad i konsultacji, prowadzi  psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, pracy terapeutycznej oraz korzystając z superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów PTP. Pomaga w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami i kryzysami życia codziennego, świadomym doświadczaniu siebie. Członkini Szczecińskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

Luiza Wiśniewska

Psychoterapeutka w procesie certyfikacji, pracuje w nurcie integracyjnym.

Swoje doświadczenie zdobywała na oddziale w Centrum psychiatrycznym SPSZOZ Zdroje w Szczecinie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i depresyjnych w terapii indywidualnej i grupowej.

Prywatnie żona i mama 2 córek. Miłośniczka książek, podróży i muzyki jazzowej.

 

Natalia Zygmund-Jaroszewicz

Psycholog

 

Anna Żwirska – Kocela

Pedagog, logopeda