"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Elżbieta Linartowicz

Pedagog, doradca zawodowy, dobry duch naszej Poradni. Przez wiele lat prowadziła pierwszą Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.

Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadzi  interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

 

Dagmara Baszczyk 

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: pedagogika i psychologia. Jest specjalistką w zakresie  socjoterapii i terapii pedagogicznej. Prowadzi diagnozę oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci, a także konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych.

Prywatnie jest mamą 3-letniego Pawełka i rocznej Julki - codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. Interesuje się psychologią, turystyką górska, czytaniem książek i grą w  „planszówki”.

Dzieci są jak posiane nasiona, trzeba je codziennie podlewać, poświęcać im uwagę i pielęgnować. W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. Shinichi Suzuki "Pod opieką miłości"

 

Iwona Knitter

Psycholog (ukończyła UAM), trener grupowy, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi diagnozę  i zapewniania wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzinom, a także osobom które stoją w obliczu różnych problemów życiowych. Jest specjalistką w zakresie udzielania pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

Prowadzi także szkolenia z zagadnień dotyczących dzieci oraz z zakresu rozwijania różnych umiejętności społecznych.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami międzykulturowymi – prowadzi warsztaty i wykłady (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych podejmujących naukę na szczecińskich uczelniach wyższych oraz Polaków wyjeżdżających na wymiany zagraniczne. Pracuje także w języku angielskim.

 

Grażyna Seul

Psycholog, mediator. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze ) Prowadzi  zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych - jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

 

Maja Mazurkiewicz-Obst

Psycholog (ukończyła UKSW w Warszawie) trener grupowy, doradca zawodowy.   Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Specjalizuje się w  psychologii pracy ( diagnozie zawodowej), oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii - jak to sama nazywa - przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Żona, mama dwójki dzieciaczków w wieku szkolnym, fanka polskich gór i polskiej ceramiki z Bolesławca oraz książek i scrapbookingu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili” x. Jan Twardowski

 

Marta Baranowska

Psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkolenia w zakresie psychoterapii i treningu grupowego. Jako psycholog zajmuje się  diagnozą par starających się o adopcję, poradnictwem oraz terapią dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoli nauczycieli. Popularyzuje psychologię w formie artykułów, podręczników i wystąpień. Zajmuje się także muzykoterapią.

Prywatnie żona, mama, przyjaciółka, posiadaczka psa, pasjonatka literatury pięknej.

 

Katarzyna Legiecka

Logopeda, pedagog, glottodydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie, oraz w przedszkolach. Prowadzi terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy. Zajmuje się zaburzeniami mowy u osób dorosłych, a także terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Prywatnie mama dwóch córek i syna, miłośniczka książek i zwierząt.

 

Luiza Wiśniewska

Psychoterapeutka w procesie certyfikacji, pracuje w nurcie integracyjnym. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziale w Centrum psychiatrycznym SPSZOZ Zdroje w Szczecinie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i depresyjnych w terapii indywidualnej i grupowej.

Prywatnie żona i mama 2 córek. Miłośniczka książek, podróży i muzyki jazzowej.

 

Martyna Maciejewska

Pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, psycholog, pedagog specjalny (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). W trakcie studium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. W ciągu ostatnich pięciu lat pracowała z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Odbyła praktyki i staże na wszystkich etapach edukacyjnych, także w klasach integracyjnych i specjalnych. W trakcie studiów psychologicznych współorganizowała konferencje naukowe i kampanię społeczną "Co to psycholog?", aktywnie uczestniczyła w działaniach koła naukowego EGO. Obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z: Terapii Ręki, Logorytmiki, metodą Knillów oraz edukacyjno-wyrównawcze. Poza pracą - wielbicielka szczecińskiego Teatru Współczesnego, fantastyki i sci-fi; gier karcianych i planszowych oraz szczęśliwa właścicielka czarnego kocura.

 

Monika Kędzior

Pedagog.

 

Agata Pielka

Pedagog.

 

Dorota Kaczmarek

Pedagog, koordynator programu ”Magia pisania”.

 

Katarzyna Kolasińska

Psycholog

 

Ewa Sikorska

Psycholog, terapeuta.

 

 

 

Zespół Kafeterii Terapeutycznej

 

Magdalena Stefańska

(dla dorosłych)

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka (w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Obecnie zajmuje się diagnozą dzieci szkolnych. Udziela wsparcia psychologicznego oraz porad i konsultacji, prowadzi  psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, pracy terapeutycznej oraz korzystając z superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów PTP. Pomaga w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami i kryzysami życia codziennego, świadomym doświadczaniu siebie. Członkini Szczecińskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Anna Gałas

Pedagog. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na US. W pracy z dziećmi stara się łączyć tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat (ma wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym).

Prowadzi zajęcia edukacyjne, muzyczno - ruchowe i plastyczne.  W czasie zajęć stwarza dzieciom  atmosferę  ciepła i bezpieczeństwa, a także podąża za ich  naturalnym rozwojem.

Żona, mam dwóch córek, wielbicielka tańca.

 

 

Sylwia Pawłowska

Pedagog.

 

 

Mazur Małgorzata

Psycholog, mediator.

 

 

Joanna Ronka

Pedagog, twórca Klubu Atopika.

 

 

Inga Janik

Psycholog.

 

 

Martyna  Maciejewska

Pedagog, psycholog.

 

 

Elżbieta Bursa

 

 

Justyna Janik

Craftpasjonatka.

 

Zespół Ośrodka Orientacji Zawodowej AKADEMOS+

 

Alicja Komander

Pedagog, coach, doradca zawodowy.

 

 

Elżbieta Linartowicz

Pedagog, doradca zawodowy.

 

 

Beata Oflus

Doradca zawodowy, socjolog.

 

 

Joanna Ronka

 

Magdalena Stefańska

psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka (w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Obecnie zajmuje się diagnozą dzieci szkolnych. Udziela wsparcia psychologicznego oraz porad i konsultacji, prowadzi  psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, pracy terapeutycznej oraz korzystając z superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów PTP. Pomaga w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami i kryzysami życia codziennego, świadomym doświadczaniu siebie. Członkini Szczecińskiego Towarzystwa Psychologicznego.