"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA -ZESPÓŁ

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Maja Mazurkiewicz-Obst - dyrektor NPPP Jestem i Ja

Psycholog (ukończyła UKSW w Warszawie) trener grupowy, doradca zawodowy. Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii - jak to sama nazywa - przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Żona, mama dwójki dzieciaczków w wieku szkolnym, fanka polskich gór i polskiej ceramiki z Bolesławca oraz książek i scrapbookingu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili” x. Jan Twardowski

 

Elżbieta Linartowicz - wicedyrektor NPPP Jestem i Ja

Pedagog, doradca zawodowy, dobry duch naszej Poradni, wice dyrektor NPPP Jestem i Ja. Przez wiele lat prowadziła pierwszą powstałam w Szczecinie w latach dziewięćdziesiątych Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.

Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadzi  interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

Dagmara Baszczyk 

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: pedagogika i psychologia. Jest specjalistką w zakresie  socjoterapii i terapii pedagogicznej. Prowadzi diagnozę oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci, a także konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych. Specjalizuje się szczególnie w diagnozie małych dzieci.

Prywatnie jest mamą 3-letniego Pawełka i rocznej Julki - codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. Interesuje się psychologią, turystyką górska, czytaniem książek i grą w  „planszówki”.

Dzieci są jak posiane nasiona, trzeba je codziennie podlewać, poświęcać im uwagę i pielęgnować. W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potemzakwitają. Shinichi Suzuki "Pod opieką miłości"

 Agata Pielka

pedagog

Grażyna Seul

Psycholog, mediator.Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze) Prowadzi zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych - jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

 

Ewa Sikorska

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym (Kurs Podstawowy WTTS), ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, szkole specjalnej w Szczecinie oraz tutejszej poradni.

Prowadzi diagnozę możliwości intelektualnych dzieci, terapię psychologiczną, psychoedukację, a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Swoje doświadczenie zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmy, Rodzinnym Domu Dziecka, na Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży SPSZOZO Zdroje w Szczecinie oraz w Placówkach Oświatowych.

Luiza Wiśniewska

Psychoterapeutkaw procesie certyfikacji, pracuje w nurcie integracyjnym.

Swoje doświadczenie zdobywała na oddziale w Centrum psychiatrycznym SPSZOZ Zdroje w Szczecinie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i depresyjnych w terapii indywidualnej i grupowej.

Prywatnie żona i mama 2 córek. Miłośniczka książek, podróży i muzyki jazzowej.

Natalia Zygmund-Jaroszewicz

Psycholog

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA

 

Monika Kędzior

Pedagog

Iwona Knitter

Psycholog (ukończyła UAM), trener grupowy, nauczyciel kontraktowy.

Prowadzi diagnozę i zapewniania wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzinom, a także osobom które stoją w obliczu różnych problemów życiowych.

Jest specjalistką w zakresie udzielania pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących dzieci oraz z zakresu rozwijania różnych umiejętności społecznych.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami międzykulturowymi – prowadzi warsztaty i wykłady (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych podejmujących naukę na szczecińskich uczelniach wyższych oraz Polaków wyjeżdżających na wymiany zagraniczne. Pracuje także w języku angielskim.

Katarzyna Legiecka

Logopeda, pedagog, glottodydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie, oraz w przedszkolach. Prowadzi terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy. Zajmuje się zaburzeniami mowy u osób dorosłych, a także terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie mama dwóch córek i syna, miłośniczka książek i zwierząt.

 

Martyna Maciejewska

Pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, psycholog, pedagog specjalny (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). Doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. W ciągu ostatnich pięciu lat pracowała z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Odbyła praktyki i staże na wszystkich etapach edukacyjnych, także w klasach integracyjnych i specjalnych. Obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z: Terapii Ręki, Logorytmiki, metodą Knillów oraz zajęcia edukacyjno-wyrównawcze.

Poza pracą - wielbicielka szczecińskiego Teatru Współczesnego, fantastyki i sci-fi; gier karcianych i planszowych oraz szczęśliwa właścicielka czarnego kocura.

 

 Karolina Dejer 

pedagog specjalny, neuroterapeuta

 

 Agnieszka Słuczanowska

pedagog specjalny, neuroterapeuta, psychoterapeuta

Jako pedagog i psychoterapeuta pracujący z dziećmi i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności natury psychicznej, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, oraz wielopłaszczyznowego wspomagania rozwoju dzieci. Doświadczenie oraz kwalifikacje nabywała w pracy z pacjentami podczas towarzyszenia im, we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w życie.

Prowadzi:*terapię indywidualną, *psychoterapię rodzin i par, *biofeedback

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym,

4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunek Pedagogika Rewalidacyjna,

Ukończyła kurs z zakresu Teorii i praktyki EEGBiofeedback w neuropsychoterapii.


Magdalena Stefańska

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka (w trakcie certyfikacji w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Obecnie zajmuje się diagnozą dzieci szkolnych. Udziela wsparcia psychologicznego oraz porad i konsultacji, prowadzi  psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, pracy terapeutycznej oraz korzystając z superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów PTP. Pomaga w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami i kryzysami życia codziennego, świadomym doświadczaniu siebie. Członkini Szczecińskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  

Anna Żwirska – Kocela

Pedagog, logopeda

 

Joanna Cichocka 

Pedagog, matematyk, terapeuta matematyczny

 

KAFETERIA INSPIRACJI

 

 

Joanna Ronka

Pedagog, promotor   zdrowia, twórca Klubu Atopika.

 

Katarzyna Kubińska

Psycholog, muzyk

Sylwia Pawłowska

Pedagog