"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

 

TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zapraszamy wszystkie dzieci:

nieśmiałe,

mające trudności adaptacyjne i trudności w relacjach z innymi,

trudno znoszące porażki,

nie doceniające siebie,

mające trudności w relacjach z dorosłymi

postrzegane jako trudne, niegrzeczne

 

Celem zajęć jest:

- budowanie własnej tożsamości i pozytywnej samooceny dziecka (poznawanie swoich mocnych stron),

- kształtowanie i wzmacnianie umiejętności życia i działania w grupie,

- kształtowanie umiejętności porozumiewania się,

- rozszerzanie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

- odkrywanie, nazywanie i radzenie sobie z emocjami,

- wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć,

- uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych,

- wyrażanie swoich uczuć w sposób akceptowalny w społeczeństwie,

- adekwatniejsze radzenie sobie z sytuacjami silnego napięcia emocjonalnego,

- uczenie dziecka radzenia sobie z poczuciem bezradności i bezsensu,

- wzmacnianie poczucia kontroli i poczucia wpływu na swoje zachowanie,

- budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,

- rozwijanie samoświadomość,

- wzmacnianie zdolność do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi,

- kształtowanie umiejętność samodzielnego wydawania osądów moralnych.

Cena

160zł/m-c (4 spotkania)* zobacz pakiet zniżek

*cena miesięczna uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu

Na zajęcia dodatkowo obowiązuje konsultacja wstępna  dla rodziców w cenie 100zł i konsultacja końcowa w cenie 65zł

Zajęcia odbywają się :

piątek godz. 16:30-17:30 TUS z elementami relaksacji (dzieci w wieku 6-8 lat)

piątek godz. 17:40-18:40 TUS (dzieci w wieku 9-11 lat)

piątek godz. 18:45-19:45 TUS (dzieci w wieku 11-13 lat)

czwartek TUS z elementami treningu zastępowania agresji ART (młodzież gimnazjalna i licealiści)

Małe, 6-8 osobowe grupy.