"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

 

Oswoić matematykę

Warsztaty matematyczne „Matematyka na luzie”

 

czas trwania zajęć 60 min (cykl 6 do 8 spotkań w zależności od tematu)

 

Zajęcia dla dzieci z klas I do IV szkoły podstawowej

         

Zajęcia mają na celu przybliżenie zagadnień matematycznych w zakresie programu wymaganego na danym poziomie w szkole oraz pokazanie w sposób przystępny poprzez zabawę, że matematyka nie jest straszna i nudna.

Zapewniamy:

  - naukę poprzez doświadczenia i zabawy, z wykorzystaniem różnorodnych gier i pomocy dydaktycznych

- wykorzystanie elementów pedagogiki Montessori

- oswojenie z matematyką

- trening myślenia, koncentracji i pamięci,

- stymulowanie uzdolnień matematycznych

- podział na grupy max. 8 osobowe

Formy zajęć:

- cykliczne zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne np. tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, rozwiązywanie zadań tekstowych

- zajęcia tematyczne raz w tygodniu np.: „Bajka o małym kwadracie”, Matematyka w muzyce.

Cena

Czwartek 14:30 - 15:30 klasa 1-2

Czwartek 15:35 - 16:35 klasa 2-3

Czwartek 16:40 - 17:40 klasa 3-4

 

160zł /m-c (4 zajęcia) 1x w tygodniu 140zł (zobacz pakiet zniżek).