"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

LOGORYTMIKA

             

To połączenie w czasie jednych zajęć ćwiczeń muzyczno-rytmicznych i logopedycznych, przeznaczone dla grupy. Jest przeznaczona dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami i zaburzeniami mowy, ale też dzieci bez takich problemów - w celu wsparcia harmonijnego rozwoju mowy. Grupy są nieliczne i dzielone wiekowo. Zajęcia trwają od 45-60 minut Dzięki zabawom i ćwiczeniom dzieci rozwijają sfery: słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową, a szczególnie umiejętności:

 - wykonywania szerokich i precyzyjnych ruchów,

 - orientowania się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 - dłuższego i efektywniejszego skupiania uwagi,

 - pracy w grupie i zdyscyplinowania w czasie zajęć,

 - a także stymulują myślenie i mowę.

Podstawą pracy w czasie logorytmiki jest zabawa, a zajęcia są dostosowane do sprawności narządów mowy dzieci oraz ich sprawności fizycznej. Taniec, pląsy, ruchowe inscenizowanie piosenek ma ogromną wartość rozwojową - angażuje jednocześnie wzrok, słuch, ruch dziecka i jego odczuwanie własnego ciała. Wszelkiego rodzaju muzykowanie pozwala wprowadzić dziecko w świat dźwięków i ich cech, a śpiew, mruczanki i rytmizowanie wskazują na muzyczne cechy ludzkiej mowy i wspierają jej rozwój w sposób przyjemny i naturalny dla dzieci. Schemat zajęć jest oparty o następujące typy ćwiczeń:

 - oddechowe,

 - głosowe (wywoływanie, doskonalenie i utrwalanie głosek/sylab/wyrazów),

 - usprawniające narządy artykulacyjne,

 - usprawniające dużą i małą motorykę,

 - słuchowe,

 - koordynacji wzrokowo - ruchowej,

 - śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki,

 - gra na instrumentach perkusyjnych.

Dodatkowo zajęcia logorytmiczne kończą się relaksacją i programem aktywności według Metody Knillów, który ma na celu wzbudzanie świadomości własnego ciała. Dziecko staje się świadome powiązań między dźwiękami a własnymi ruchami ciała - zaplanowanymi i zrytmizowanymi muzyką.

Ponieważ podstawą teorii Knillów jest założenie o tym, że dotyk odpowiedzialnego i ważnego dla dziecka dorosłego ma charakter wręcz terapeutyczny - na ostatnie 10 minut zajęć (czyli program Knillów) zapraszamy rodzica :)

CENA :

Środa godz. 14:45 dla dzieci 4-5lat    /   wtorek godz. 16:30 dla dzieci 6-7 lat

168zł/m-c 1x tyg. - 4 zajęcia w miesiącu (zobacz pakiet zniżek)

45zł pojedyncze zajęcia