Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jestem_i_ja/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Terapia i diagnoza pedagogiczna
"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /jestem_i_ja/templates/jestem/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /jestem_i_ja/templates/jestem/html/modules.php on line 39

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /jestem_i_ja/modules/mod_menu/helper.php on line 97

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /jestem_i_ja/templates/jestem/functions.php on line 179

 

Terapia pedagogiczna

        

Terapia pedagogiczna (często nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi ) czyli zajęcia indywidualne:

dla dzieci doświadczających trudności szkolnych oraz

dla dzieci w wieku przedszkolnym, które potrzebują wsparcia by opanować umiejętności niezbędne w późniejszej rzeczywistości szkolenej.

Są to zajęcia w pełni dostosowane do konkretnego dziecka, nie ma schematów i 1 słusznej koncepcji. Dla każdego dziecka opracowuje się  indywidualny program terapeutyczny dlatego zazwyczaj na poczatku jest diagnoza pedagogiczna ( chyba że dziecko posiada już opinię lub wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej) Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych  możliwości dziecka i jego potrzeb, jednak spotkania powinny się odbywać regularnie np. co tydzień.

Terapia skierowana jest do dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole. W szczególności poleca się ją dla dzieci, które mają:

trudności w nauce czytania i pisania, liczenia,

problemy z koncentracją uwagi,

trudności w uczeniu się matematyki,

zaburzone spostrzeganie i pamięć słuchową,

zaburzoną orientacji przestrzenną i lateralizację,

zaburzene spostrzeganie i pamięć wzrokową,

zaburzony słuch fonematyczny,

„brzydko piszą”

wolniej się uczą.

Zajęcia te wspomagają  dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (a więc problemy np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią) , które potrzebują  specjalistycznej terapii aby móc lepiej funkcjonować tak w środowisku szkolnym.

Celem zajęć może też być wspomaganie rozwoju dzieci pod kątem stymulowania i usprawniania funkcji pozwalających wykształcić gotowość (dojrzałość) szkolną.

Terapia pedagogiczna ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.

W czasie zajęć stosuje się różnorodne i urozmaicone formy pracy i metody pomocy, oraz wprowadza się różne techniki stymulujące rozwój umiejętności przydatnych w życiu szkolnym np.: elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapii, terapii ręki, sensoplastyki, arterapii, bajkoterapii, Kinezjologii Edukacyjnej, Integracji Sensorycznej, a także różnego rodzaju techniki relaksacyjne. 

Zobacz także :

Trening Umiejetności SZkolnych ( TUSz)  - informacje wkrótce

Trening Umiejetności Poznawczych ( TUP)" Mogę, chcę, potrafię" - informacje wkrótce