"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

Diagnoza i terapia logopedyczna

 

Diagnoza i terapia logopedyczna (dla  dzieci) ma na celu czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych, korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych.

Zajmujemy się dziećmi:

- z opóźnionym rozwojem mowy,

- z wadami i zniekształceniami mowy,

- z niepłynnością mówienia,

- mających trudności w czytaniu, pisaniu itp.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie konstruowane programy terapeutyczne, uwzględniające specyficzne trudności i deficyty obserwowane u dziecka. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz testami -na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program pracy terapeutycznej.

Ze względu na merytoryczne przygotowanie naszych specjalistów, możliwe jest łączenie  w czasie 1 sesji (60 min) terapii logopedycznej i pedagogicznej

Terapie logopedyczną prowadzą:

mgr Katarzyna Legiecka - pedagog, neurologopeda

mgr Anna Żwirska-Kocela - logopeda, pedagog, terapeuta

mgr Edyta Wojtasik - neurologopeda, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista terapii ręki