"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

Terapia pedagogiczna

        

Diagnoza i terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole. W szczególności dla dzieci, które mają: trudności w nauce czytania i pisania. Mają zaburzony słuch fonematyczny, które „brzydko piszą”. Z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej. Mają problemy z koncentracją uwagi wolniej się uczą, zaburzenia orientacji przestrzennej i lateralizacji. Zaburzenia spostrzegania i pamięci słuchowej. Terapia pedagogiczna ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.