"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

Diagnoza i terapia logopedyczna

 

Diagnoza i terapia logopedyczna (dla  dzieci) ma na celu czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych, korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych.

Zajmujemy się dziećmi:

- z opóźnionym rozwojem mowy,

- z wadami i zniekształceniami mowy,

- z niepłynnością mówienia,

- mających trudności w czytaniu, pisaniu itp.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie konstruowane programy terapeutyczne, uwzględniające specyficzne trudności i deficyty obserwowane u dziecka.