"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

 

Dla pedagogów

1/ Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dla nauczycieli (od przedszkola do wykładowcy na uczelni). Istnieje możliwość konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą,  pedagogiem, doradcą zawodowym, logopedą.

Pracujemy od 10.00 do 18.30, a w razie potrzeby tażke od 8.00 i aż do 21.00 :) oraz w soboty.

Zapisy: 739 039 809

2/ Zapraszamy na szkolenie realizatorów

„Szkoła dla rodziców i wychowawców

( szkolenie dla profesjonalistów)

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Szkolenie jest cennym doświadczeniem zawodowym, ale także osobistym. To ogromna dawka wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych nie tylko przy prowadzeniu programu dla grup rodziców czy wychowawców. To także wskazówki przydatne w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami czy wychowawcami, którzy oczekują od Państwa konkretnych wskazań jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Oprócz wiedzy, praktycznych wskazówki, otrzymają także państwo wsparcie w czasie pierwszych spotkań z rodzicami, w postaci superwizji.

Zakres tematów:

 1. Wartości w wychowaniu
 2. Granice
 3. Uczucia-jak sobie radzić z uczuciami swoimi i wychowanków
 4. Zachęcanie do współpracy
 5. Kary
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 7. Zachęcanie do samodzielności
 8. Etykiety
 9. Pochwały

Aby otrzymać certyfikat realizatora programu należy:

 1. Ukończyć szkolenie prowadzone przez rekomendowanych przez ORE trenerów programu
 2. Przeprowadzić 2 cykle szkoleń
 3. Poddać 2 szkoleni ewaluacji zewnętrznej ( zapewnione w cenie szkolenia)

Po zakończeniu uczestnicy zajęć otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Certyfikaty wydawane są przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI (ORE) po spełnieniu ww wymagań . Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć dla rodziców i wychowawców

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Szkolenie z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z rodzicami i nauczycielami skierowane jest do

-psychologów

-pedagogów,

-osób pracujących z dziećmi i rodzicami- np. katecheci, psychoterapeuci, lekarze ( obowiązuje rozmowa wstępna)

-studentów ostatniego roku psychologii lub pedagogiki( obowiązuje rozmowa wstępna)

Szkolenie prowadzą :

Małgorzata Mazur-pedagog, mediator, trener oraz

Agnieszka Kop-Ostrowska- pedagog, trener

Doświadczone realizatorki programu, wieloletnie trenerki programu, na co dzień pracujące z dziećmi i rodzicami, pracujące z rodzicami zarówno małych dzieci jak i młodzieży (znajdują się na liście trenerów ORE).

https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-wychowania-i-profilaktyki/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/

Termin wkrótce 

Miejsce :Jestem i Ja Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Ośrodkiem Orientacji zawodowej Akademos+ ul. Łabędzia 42/1 Szczecin (od ul. Krasińskiego)

Cena:

zgłoszenie do .................................- 800zł przy grupie 15 osobowej , 850zł przy grupie 10 osobowej

zgłoszenie po ................................. - 900zł przy grupie 15 osobowej , 950zł przy grupie 10 osobowej

zgłoszenie po ............................... 1100zł

 • rezerwacja miejsca: wpłata 200zł na konto poradni z dopiskiem „ Szkoła dla…”- nazwisko i imię uczestnika
 • istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na 3 części

Informacje : Tel 739 039 809